Etický kódex

Bol vytvorený s účelom zabezpečiť každému používateľovi pocit ochrany a súkromia.

Hájiť autorské a ľudské práva je pre nás dôležité. Pokiaľ nevlastníte práva na fotky, prosíme, nezverejňujte ich. Rovnako, ako porušovanie etického kódexu, je aj porušovanie týchto pravidiel trestané zablokovaním a permanentným odstránením účtu, bez nároku na vrátenie peňazí.

Rešpekt - pre nás jedno z najdôležitejších slov ako aj vo vzťahu, tak aj v online priestore.

Všetci sme iní a preto je rešpekt veľmi významným a dôležitým. Rešpektujte, prosím, názory, vierovyznania, záľuby a záujmy iných používateľov. SOULY si zakladá na týchto hodnotách a preto je vulgárne a násilné správanie neospravedlniteľné.


Budťe zvedaví, nie však príliš

Posielanie hromadných správ s rovnakým obsahom viacerým osobám je považované za nevhodné a môže byť systémom vyhodnotené ako naprogramované. Miesto toho sa skúste zamyslieť nad záľubami či záujmami osoby, ktorej píšete a vaša konverzácia tak naberie úplne iný význam hneď od samého začiatku.


Nevydávajte sa za osobu, ktorou nie ste

Ako sme spomínali už vyššie, nepoužívajte, prosím, mená, fotky či iné špecifické údaje inej, ako vašej osoby. Na vašej profilovej fotografii by ste sa mali vyhnúť:

  • fotkám v plavkách,
  • fotkám v spodnom prádle,
  • fotkám bez spodného prádla,
  • vodoznakom,
  • pornografickému materiálu,
  • graficky upraveným fotkám,
  • fotkám detí, pokiaľ sú na nich bez rodiča. Deti musia byť oblečené.

Vyhnite sa ilegálnym aktivitám

Za ilegálnu aktivitu sa môže považovať ponúkanie sexuálnych služieb, predaj zakázaných látok či iné aktivity v rozpore so zákonom. Ich porušovanie môže viesť k odstráneniu a permanentnému zablokovaniu používateľského účtu bez nároku na vrátenie peňazí.

Aby ste mohli využívať platformu SOULY, musíte byť starší ako 18 rokov. Z tohto dôvodu sú akékoľvek fotografie maloletých bez sprievodu dospelej osoby zakázané. Ak chcete na svojom profile zverejňovať aj fotky svojich detí, uistite sa, že sa na fotografii nachádzate aj vy. Ak narazíte na profil, ktorý obsahuje fotky maloletých osôb a to bez prítomnosti dospelej osoby alebo na fotografiách dochádza k ubližovaniu maloletej osobe, zobrazuje maloletú osobu sexuálnym či iným neprípustným spôsobom, okamžite to, prosím, nahláste.

Veríme, že na tomto mieste sa vždy budete cítiť bezpečne a maximálne komfortne. Ak narazíte na akékoľvek porušovanie vyššie spomenutých zásad, prosíme, neodkladne nás kontaktujte.