Filozofia zakladateľa
SOULY

haranta

List od Miroslava Harantu,
zakladateľa SOULY

Prvá myšlienka vytvoriť platformu na zoznamovanie, ktorá bude skutočne pomáhať pri výbere partnera a poskytovať návody a pomoc v partnerstve, prišla už v roku 2016. Stále viac mojich klientov narážalo na problémy v partnerstve, no hlavne v hľadaní toho “pravého“. Viaceré ženy mi povedali, že už to vzdali, pretože nik taký, koho potrebujú, tu pre nich nie je. Zoznamky sú vraj hlavne o sexe a zábave a je ťažké nájsť niekoho, kto to myslí vážne. Vtedy som sa začal zamýšľať, že by bolo dobré vytvoriť zoznamovaciu službu pre ľudí, ktorí to myslia vážne a naozaj chcú nájsť partnera na život. Pýtal som sa ľudí, čo by skutočne potrebovali a tým sa celý projekt začal v mojej hlave pomaly formovať. To hlavné, v čom je tento projekt unikátny, je výpočet kompatibility s potenciálnymi partnermi, čím pomôže k tvoreniu lepších a funkčnejších partnerstiev.

Prešlo päť rokov, kým nadišiel ten správny čas. Našiel som ľudí, ktorých projekt zaujal a chceli ho pre mňa začať tvoriť. Začiatkom roka 2021 sme platforme dali názov SOULY, ktorý sme zároveň zaregistrovali na celom svete, čím sme potvrdili, že to myslíme naozaj vážne. V prvej fáze sme spustili web, ktorý poskytuje výpočet kompatibility a vzťahovú poradňu s článkami, ktorá sa bude rozširovať o rozhovory, videá a ďalšie. V ďalšej fáze budeme rozširovať funkcionalitu a dokončovať aplikácie pre mobilné zariadenia.

SOULY je platená služba pre všetkých s dôrazom na to, aby sme do maximálnej možnej miery obmedzili výskyt falošných profilov. SOULY nebude tolerovať obťažovanie, manipuláciu, zneužívanie, útoky a ani žiadne iné podobné formy správania.

SOULY plánujeme neustále rozširovať aj do okolitých krajín a postupne do celého sveta. Náš zámer je, aby sa SOULY stal nástrojom nielen na zoznámenie, ale aj na nájdenie odpovedí k budovaniu vzťahu, podpore, nájdeniu priateľstiev, rovnako zmýšľajúcich ľudí a mnohého ďalšieho.

Verím, že oceníte pridanú hodnotu, ktorú vám poskytne SOULY a že spolu vytvoríme miesto, kde budú vznikať úspešné vzťahy plne lásky a láskavosti.

Sme radi, že v tom môžeme byť s vami.


Ďakujeme.